Nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính

Ngày hỏi:30/10/2019

Công tác trong ngành đại chính. Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính
   (ảnh minh họa)
  • Nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV, cụ thể như sau:

   1. Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành địa chính phải căn cứ vào vị trí việc làm; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và nhiệm vụ viên chức đang đảm nhận.

   2. Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính theo quy định tại Chương I và Chương II của Thông tư liên tịch này.

   3. Khi bổ nhiệm từ ngạch viên chức hiện giữ vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quản lý hồ sơ địa chính
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn