Nguyên tắc hưởng trợ cấp theo Nghị định 116/2010

Ngày hỏi:21/07/2014

Tôi đang công tác tại Trạm Kiểm lâm Sơn Thái, trạm đóng trên địa bàn thôn Bố Lang, xã Sơn Thái (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), là thôn, xã có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT của Ủy Ban Dân tộc ngày 11/1/2008 và Quyết định số 2405/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/12/2013). Từ ngày 1/3/2014 tôi được phân công phụ trách địa bàn xã Sơn Thái, và được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề là 45%, phụ cấp khu vực là 0,5%, đến ngày 1/5/2014 tôi thôi phụ trách địa bàn xã Sơn Thái và được phân công phụ trách địa bàn xã Cầu Bà, được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề là 40%, phụ cấp khu vực là 0,5% (nhưng vẫn làm việc và sinh hoạt tại Trạm Kiểm lâm Sơn Thái). Vậy tôi xin hỏi luật gia như trường hợp của tôi thì có được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP hay không? và các đồng nghiệp của tôi trước đây công tác tại Trạm Kiểm lâm Sơn Thái (từ ngày 1/4/2010) nhưng nay đã được điều động đến nơi khác thì có được truy lĩnh chế độ theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP hay không?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ (Khoản 2 Điều 4) và Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP (Điểm a Khoản 3 Điều 3, Khoản 2 Điều 11) thì: Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Chế độ phụ cấp thu hút được tính hưởng kể từ ngày 1/3/2011. Trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 3 năm 2011 trở về trước và hiện nay còn đang công tác ở vùng đó thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng 3 năm 2011. Để đảm bảo việc áp dụng, chi trả chế độ phụ cấp thu hút theo quy định, Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau: - Trường hợp từ trước đến nay vẫn đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và đến tháng 3/2011 đã hưởng phụ cấp thu hút đủ 5 năm theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì không được hưởng phụ cấp thu hút quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. - Trường hợp từ trước đến nay vẫn đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và đến tháng 3/2011 đã hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP nhưng chưa đủ 5 năm thì được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP (từ tháng 3/2011) cho đến khi đủ 5 năm theo quy định. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó. Trên đây là những quy định của Nhà nước, anh nghiên cứu áp dụng


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ phụ cấp thu hút
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn