Nhà trường có được tự ký hợp đồng lao động với kế toán không?

Ngày hỏi:26/05/2020

Xin hỏi, mỗi trường tiểu học trong Quận tôi có 1 nhân viên kế toán (biên chế). Nay nhân viên này đã nghỉ việc được 2 tháng nhưng cấp trên không phân bổ cho trường chúng tôi 1 nhân viên kế toán khác về. Giai đoạn này cũng không cho tuyển dụng mới chức danh kế toán vào biên chế. Do đặc thù ngành nghề mà vị trí kế toán không có ai có thể kiêm nhiệm thay. Các hoạt động về tài chính, việc chi trả lương cho người lao động tại đơn vị tôi cũng bị đóng băng trong thời gian này. Vậy đơn vị có được phép ký hợp đồng đối với nhân viên kế toán khác để thực hiện nhiệm vụ hay không? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP quy định không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với các đối tượng sau:

   - Những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên.

   - Những người làm bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Chính phủ, Kho tiền hoặc Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan.

   - Lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước.

   Như vậy, nhà trường mà chưa tự chủ hoặc đã tự chủ 1 phần thì không được ký hợp đồng với kế toán bên ngoài để đảm nhiệm công việc chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức đơn vị sự nghiệp công lập.

   Còn nếu, nhà trường Quận 1 là đơn vị sự nghiệp công cập đã tự chủ về tài chính thì nhà trường được ký hợp đồng với 1 kế toán bên ngoài về làm công việc này, và việc tuyển dụng này nhà trường tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn