Nhận trợ cấp thôi việc, có được hưởng chế độ hàng tháng?

Ngày hỏi:09/04/2013

Ông Trần Văn Tạo (tỉnh Hà Tĩnh) công tác trong Quân đội từ tháng 3/1966 đến tháng 12/1976. Tháng 1/1977 ông Tạo chuyển về công tác tại Trạm Nông nghiệp máy kéo Nghệ Tĩnh, thôi việc tháng 5/1970 hưởng tiền trợ cấp bằng 25 tháng lương. Ông Tạo hỏi: Trường hợp của ông có đủ 25 năm làm việc liên tục trong Quân đội và làm công nhân thì có thuộc đối tượng được xem xét làm hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng không?

  Nội dung này được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh tư vấn như sau:

  • Ông Tạo đã hưởng chế độ trợ cấp thôi việc theo Quyết định số 176/HĐBT ngày 9/10/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Vì vậy, ông Tạo không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trợ cấp thôi việc
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn