Nhân viên tạp vụ trong bệnh viện có được hưởng phụ cấp độc hại không?

Ngày hỏi:01/08/2019

Tôi được nhận làm tạp vụ trong bệnh viện (không rõ lắm nhưng tôi được biết mình là viên chức). Vì hằng ngày tiếp xúc với chất thải y tế rất nhiều. Vậy cho hỏi tôi có được hưởng phụ cấp độc hại không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công, viên chức công tác tại cơ sở y tế công lập có quy định như sau:

   Điều 3. Mức phụ cấp ưu đãi
   ......
   6. Đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức y tế làm công tác quản lý, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung (trừ đối tượng quy định tại điểm b khoản 5 Điều này), viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học thì thủ trưởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định nhưng không vượt quá mức 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì bạn làm nhân viên tạp vụ trong bệnh viện thuộc trường hợp công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế. Với công chức, viên chức không làm chuyên môn y tế nên có thể được xem xét cho hưởng phụ cấp ưu đãi tùy tình hình đặc thù công việc của bạn và nguồn ngân sách của bệnh viện nhưng không vượt quá mức 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung của bạn.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn