Nhân viên thiết bị trường học có còn tiếp tục được hưởng phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên không?

Ngày hỏi:19/07/2019

Em đang là nhân viên thiết bị THCS. Tốt nghiệp cao đẳng hóa và có bằng nghiệp vụ sư phạm. Mỗi tuần e đứng lớp 4 tiết theo phân công. Em được hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên. Mã ngạch hiên tại của e là V07.04.12. Nay theo quy định mới được chuyển đổi thành V 07.07.20. Cho em hỏi theo quy định mới này em có còn được hưởng các phụ cấp trên không ạ? Em xin cảm ơn luật sư.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT về cách xếp lương của nhân viên thiết bị trường học như sau:

   "1. Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm (mã số V.07.07.20) quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương viên chức loại A0 tại bảng 3 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP).

   2. Việc xếp lương thực hiện như sau:

   a) Trường hợp có trình độ cao đẳng trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm nhân viên thiết bị, thí nghiệm thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm, nếu đang xếp lương theo viên chức loại A0 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì tiếp tục xếp lương theo viên chức loại A0 đó;

   b) Trường hợp đang xếp lương theo viên chức loại A1 trở lên hoặc theo viên chức loại B thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức."

   Theo quy định tại Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC thì nhân viên phòng thí nghiệm được phân công giảng dạy trực tiếp đứng lớp thì sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy.

   Tại Điều 3 Nghị định 54/2011/NĐ-CP thì Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.

   Kết luận: Theo quy định tại Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm các trường trung học và trường chuyên biệt công lập. Không có quy định về bãi bỏ các khoản phụ cấp của nhân viên thiết bị, thí nghiệm (nếu có). Do đó, nếu như trước đây bạn có hoạt động giảng dạy và đứng lớp được hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên thì bạn vẫn tiếp tục được hưởng.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bảo lưu phụ cấp
  Bảo lưu phụ cấp chức vụ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn