Nhiệm vụ của Hội đồng kiểm tra nghề đối với công nhân quốc phòng được pháp luật quy định như thế nào?

Ngày hỏi:10/07/2017

Nhiệm vụ của Hội đồng kiểm tra nghề đối với công nhân quốc phòng được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một nhân viên văn phòng làm việc tại Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, gần đây tôi có tìm hiểu về việc kiểm tra nghề đối với công nhân quốc phòng, tôi có một thắc mắc muốn được nhờ Ban biên tập giải đáp giúp như sau:  Nhiệm vụ của Hội đồng kiểm tra nghề đối với công nhân quốc phòng được pháp luật quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Thùy Dương (thuyduong***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ của Hội đồng kiểm tra kiểm tra nghề đối với công nhân quốc phòng được pháp luật quy định tại Điều 17 Thông tư 41/2017/TT-BQP quy định nội dung và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, điều kiện miễn kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, như sau:

   1. Chủ tịch Hội đồng

   a) Phê duyệt kế hoạch kiểm tra;

   b) Phê duyệt danh sách tham dự kiểm tra;

   c) Phê duyệt đề kiểm tra, đáp án, thang điểm;

   d) Ban hành nội quy, quy định chấm điểm và quy chế kiểm tra;

   đ) Quyết định thành lập Ban giám khảo;

   e) Phê duyệt và công nhận kết quả kiểm tra của từng thí sinh;

   g) Báo cáo kết quả kiểm tra và đề nghị cấp có thẩm quyền cấp chứng chỉ kỹ năng nghề theo quy định tại Điều 25 Thông tư này;

   h) Báo cáo kết quả về các chuyên ngành kỹ thuật liên quan để xét cấp chứng chỉ bậc kỹ năng nghề bậc mới (đối với thợ bậc cao);

   i) Thông báo kết quả về cơ quan, đơn vị.

   2. Các ủy viên

   a) Xây dựng và báo cáo Chủ tịch Hội đồng phê duyệt kế hoạch kiểm tra, nội quy, quy định chấm điểm, quy chế kiểm tra;

   b) Tổng hợp đánh giá kết quả kiểm tra trình độ kỹ năng nghề.

   Hội đồng kiểm tra bao gồm Chủ tịch hội đồng và các thành viên. Trong đó, chủ tịch hội đồng thành viên có trách nhiệm chính, trách nhiệm chủ đảo trong việc tổ chức kiểm tra nghề đối với công nhân quốc phòng, Chủ tich hội đồng thanh viên có các nhiệm vụ như phê duyệt kế hoạch kiểm tra, phê duyệt danh sách tham dự kiểm tra... thông báo kết quả về cơ quan, đơn vị. Còn các ủy viên có nhiệm vụ giúp Chủ tịch hội đồng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập về nhiệm vụ của Hội đồng kiểm tra kiểm tra nghề đối với công nhân quốc phòng được pháp luật quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 41/2017/TT-BQP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn