Nhiều người cùng khiếu nại về một quyết định hành chính thì viết đơn thế nào?

Ngày hỏi:18/05/2020

Vừa rồi, tôi và 5 hộ dân khác trong xóm có nhận được quyết định bồi thường về việc thu hồi đất của UBND cấp huyện. Chúng tôi không đồng ý với mức giá bồi thường đưa ra trong quyết định nên muốn viết đơn khiếu nại. Bây giờ phải viết đơn như thế nào ạ? Mong được hướng dẫn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiều người cùng khiếu nại về một quyết định hành chính thì viết đơn thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 4 Điều 8 Luật Khiếu nại 2011 quy định:

   “4. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì thực hiện như sau:

   a) Trường hợp nhiều người đến khiếu nại trực tiếp thì cơ quan có thẩm quyền tổ chức tiếp và hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này. Việc tiếp nhiều người cùng khiếu nại thực hiện theo quy định tại Chương V của Luật này;

   b) Trường hợp nhiều người khiếu nại bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, có chữ ký của những người khiếu nại và phải cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại.”

   Như vậy, nếu nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung bằng đơn thì:

   - Trong đơn ghi rõ các thông tin sau đây:

   + Ngày, tháng, năm khiếu nại;

   + Tên, địa chỉ của người khiếu nại;

   + Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại;

   + Nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại.

   - Trong đơn này có đầy đủ chữ ký của những người khiếu nại.

   Ngoài ra, cần phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại. Trường hợp có từ 5 đến 10 người khiếu nại thì cử 1 hoặc 2 người đại diện.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn