nhu cầu tuyển dụng theo diện chính sách thu hút nhân tài của thành phố năm 2012

Ngày hỏi:08/10/2014

Tôi có 1 câu hỏi: Tôi tốt nghiệp đại học bách khoa 2012 loại giỏi ngành Công nghệ hóa thực phẩm và tôi đã nộp hồ sơ tại sở theo diện chính sách thu hút nhân tài của thành phố năm 2012 và sở trả lời chưa có nhu cầu tuyển dụng ngành này nhưng một số bạn của tôi đã được bố trí vào một số cơ quan nhà nước, Vậy thì có mâu thuẩn không ? Và cho tôi hỏi khi nào thành phố có nhu cầu cho ngành này ?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Để tham gia vào chính sách thu hút nguồn nhân lực của thành phố Đà Nẵng, ngoài việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, các cá nhân còn phải có chuyên ngành đào tạo phù hợp theo Danh mục vị trí việc làm tiếp nhận theo chính sách thu hút. Theo đó, năm 2012, danh mục thu hút (quy định tại Thông báo số 04/TB-UBND ngày 13/01/2012 của UBND thành phố) không có chuyên ngành Công nghệ hóa thực phẩm.

   Sang năm 2013, việc tiếp nhận thu hút được thực hiện theo vị trí việc làm. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở rà soát cân đối số biên chế và lao động hiện có, các cơ quan, đơn vị xác định nhu cầu tiếp nhận đối tượng thu hút theo các nội dung sau: Vị trí việc làm cần tiếp nhận (mô tả rõ công việc); Số lượng cần tiếp nhận; Điều kiện, tiêu chuẩn. Việc tổng hợp nhu cầu tiếp nhận theo chính sách thu hút nguồn nhân lực được thực hiện theo từng quý và đăng tải công khai trên website của Sở Nội vụ. Các cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ phải chủ động theo dõi và nộp hồ sơ nếu đáp ứng đủ yêu cầu.

   Do đó, không có sự mâu thuẫn trong trường hợp người quen của bạn đã nộp hồ sơ tiếp nhận theo chính sách thu hút nếu đơn vị đăng kí nhu cầu đối với ngành Công nghệ hóa thực phẩm. Đồng thời, bạn nên phân biệt trường hợp người quen của mình được tiếp nhận theo hình thức nào (chính sách thu hút nguồn nhân lực hay hợp đồng lao động).


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn