những chế độ làm việc ưa tiên khoa y học hạt nhân

Ngày hỏi:04/07/2016

Tôi là nhân viên hợp đồng của bệnh viện Đà Nẵng. Tôi muốn hỏi tại sao bệnh viện đang tổ chức xét tuyển biên chế mà tôi là nhân viên hợp đồng lâu năm không được xét đặc cách như các khoa khác. Tôi đang công tác tai khoa y học hạt nhân , lẽ ra ở khoa thiếu nhân lực như khoa tôi thì phải đựợc ưa tiên biên chế trước chứ ạ? Tôi được biết có một số cán bộ biên chế khoa y học hạt nhân nhưng công tác ở khoa khác. Vậy phải chăng suất biên chế của nhân viên trong khoa như chúng tôi đã mất? Chúng tôi liên tục bị cấp trên(lãnh đạo khoa) dọa nạt, đòi đuổi việc thì có đúng không? Xin quý cơ quan cho biết khoa y học hạt nhân đuợc huởng những chế độ làm việc ưa tiên như thế nao? Xin cám ơn

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ của hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức, căn cứ vào nhu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15, 16, 17, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP đối với các trường hợp sau:

   a) Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng ngay được yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng;

   b) Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và nước ngoài theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; Trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì phải công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển, trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này”.

   Ngoài ra, căn cứ nhu cầu của đơn vị, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp xác định vị trí, nhu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển dụng đặc cách, xây dựng kế hoạch tuyển dụng tại đơn vị sự nghiệp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện việc tuyển dụng viên chức đảm bảo quy định.

   Trường hợp của ông, ông không nêu cụ thể thời gian hợp đồng lâu năm là bao nhiêu, đã đảm bảo điều kiện để tuyển dụng đặc cách theo quy định nêu trên hay không và vị trí có nhu cầu tuyển dụng có nằm trong kế hoạch tuyển dụng tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Đà Nẵng năm 2014 đã được phê duyệt hay chưa nên Sở Nội vụ thành phố chưa có cơ sở để trả lời. Còn việc các ông liên tục bị lãnh đạo khoa dọa nạt, đòi đuổi việc các ông có thể báo cáo, kiến nghị lên Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng hoặc Giám đốc Sở Y tế để chỉ đạo, xử lý.

   Kiến nghị của ông về việc một số trường hợp là biên chế của Khoa Y học hạt nhân nhưng đang công tác tại Khoa khác, Sở Nội vụ thành phố sẽ có văn bản gửi Bệnh viện Đà Nẵng và Sở Y tế thành phố Đà Nẵng để xem xét, chấn chỉnh.

   Về Khoa Y học hạt nhân được hưởng chế độ ưu tiên như thế nào, ông có thể tìm hiểu tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đà Nẵng hoặc liên hệ với Phòng Tổ chức – Cán bộ của Bệnh viện Đà Nẵng để tìm hiểu và trả lời cụ thể.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn