những điều kiện để hưởng phụ cấp công vụ?

Ngày hỏi:20/05/2015
Tôi là Bí thư Đảng uỷ xã Hoà Ninh đã giữ chức vụ 2 nhiệm kỳ nên theo chủ trương của Đảng không sơ cấu lại, nên được Huyện Hoà Vang thuyên chuyển về giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Huyện Hoà Vang, về chế độ đãi ngộ tôi chí hưởng được nguyên lương và phụ cấp chức vụ không hưởng được 25% phụ cấp công vụ như các cán bộ khác(Trước đây khi công tác ở xã thì tôi vẫn được hưởng 25% phụ cấp công vụ) nếu để được hưởng thì yêu cầu phải đáp ứng những điều kiện nào? xin cảm ơn.

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ, đối tượng hưởng phụ cấp công vụ bao gồm:

   a) Cán bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật cán bộ, công chức;

   b) Công chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; không bao gồm công chức quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP;

   c) Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức và Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

   d) Người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; không bao gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

   đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

   e) Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;

   g) Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.

   Trước đây ông là Bí thư Đảng ủy xã, được hưởng phụ cấp công vụ, tuy nhiên hiện nay ông là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, ông là viên chức của một tổ chức Hội đặc thù, vì vậy, ông không nằm trong nhóm đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ theo quy định.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Nghị định 68/2000/NĐ-CP Tải về
  • Nghị định 92/2009/NĐ-CP Tải về
  • Nghị định 06/2010/NĐ-CP Tải về
  • Nghị định 34/2012/NĐ-CP Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn