Những người nghỉ làm không tham gia đình công có được hưởng lương không?

Ngày hỏi:09/12/2019

Công ty tiến hành đình công nhưng tôi không tham gia cuộc đình công này nhưng do công ty đóng cửa nên không đi làm được, vậy cho hỏi tôi có được hưởng lương cho những ngày nghỉ này không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 218 Bộ luật lao động 2012 quy định: Người lao động không tham gia đình công nhưng phải ngừng việc vì lý do đình công thì được trả lương ngừng việc theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật về lao động.

   Như vậy, nếu bạn không tham đình công và không thể đi làm được do đình công thì bạn được nhận lương với những ngày nghỉ đình công đó với mức hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật về lao động.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn