NLĐ không phạm lỗi có bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ không?

Ngày hỏi:18/06/2015
Tôi làm lái xe tại công ty vận tải với hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn. Trong quá trình làm việc, tôi không mắc lỗi gì. Nhưng tháng trước, Công ty đột ngột cho tôi nghỉ việc không lý do (không thông báo trước). Đề nghị Luật sư tư vấn, Công ty chấm dứt HĐLĐ đối với tôi đúng hay sai, nếu tôi không muốn quay lại Công ty làm việc thì chế độ của tôi thế nào?(Nguyễn Hoàng, Hà Nam)

  Nội dung này được Luật gia Nguyễn Thị Minh Khuê - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

  • Luật gia Nguyễn Thị Minh Khuê - Công ty Luật TNHH Everest trả lời:

   Bộ luật Lao động năm 2012 (BLLĐ) quy định:
   “NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong những trường hợp sau đây: a) Người lao động (NLĐ) thường xuyên không hoàn thành công việc theo HĐLĐ; b) NLĐ bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo HĐLĐ không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với NLĐ làm theo HĐLĐ xác định thời hạn và quá nửa thời hạn HĐLĐ đối với người làm theo HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.Khi sức khỏe của NLĐ bình phục, thì NLĐ được xem xét để tiếp tục giao kết HĐLĐ; c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc; d) NLĐ không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này” (khoản 1 Điều 38).

   “Đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật là các trường hợp chấm dứt HĐLĐ không đúng quy định tại các điều 37, 38 và 39 của Bộ luật này” (Điều 41).

   Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật: “Phải nhận NLĐ trở lại làm việc theo HĐLĐ đã giao kết và phải trả tiền lương, BHXH, BHYT trong những ngày NLĐ không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo HĐLĐ” (khoản 1 Điều 42); “Trường hợp NLĐ không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này” (khoản 2 Điều 42).

   Anh cho biết, Công ty đã chấm dứt HĐLĐ với anh mà không có lý do, là đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật. Công ty có nghĩa vụ phải tiếp nhận anh trở lại làm việc. Nếu không muốn tiếp tục làm việc tại Công ty, anh có quyền yêu cầu Công ty và trả tiền lương, BHXH, BHYT trong những ngày NLĐ không được làm việc, cộng thêm ít nhất 02 tháng tiền lương theo HĐLĐ và trả trợ cấp thôi việc cho anh.


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đơn phương chấm dứt HĐLĐ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn