NLĐ muốn chấm dứt HĐLĐ thì công ty có phải thanh toán trợ cấp thôi việc không?

Ngày hỏi:31/12/2020

Đi làm 6 tháng, nghỉ thai sản 6 tháng, đi làm thêm 6 tháng nữa rồi nghỉ việc. Trừ thời gian nghỉ thai sản thì thời gian đi làm công ty đóng bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ. Vậy người lao động nghỉ việc do người lao động muốn chấm dứt HĐLĐ thì công ty có phải thanh toán trợ cấp thôi việc không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 46 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

   1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

   2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

   3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.

   4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

   Trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thuộc Khoản 9 Điều 34 Bộ luật Lao động 2019. Do đó, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì họ vẫn được chi trả trợ cấp thôi việc.

   Lưu ý: Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

   Điều này có nghĩa là tùy từng trường hợp cụ thể để xác định là họ có được nhận tiền trợ cấp thôi việc hay không.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn