NLĐ tự nộp hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động được không?

Ngày hỏi:12/08/2021

Cho hỏi, chồng tôi bị tai nạn lao động, bây giờ muốn làm hồ sơ để hưởng chế độ tai nạn lao động thì có được tự mình đi làm không? Hay phải nộp hồ sơ gửi cho công ty ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 57 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định về hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động bao gồm:

   - Sổ bảo hiểm xã hội.

   - Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị tai nạn lao động đối với trường hợp nội trú.

   - Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa.

   - Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

   Và tại Điều 59 Luật này có quy định về giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

   - Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Luật này.

   - Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Như vậy, về nguyên tắc thì người sử dụng lao động sẽ có trách nhiệm nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, NLĐ chỉ cần cung cấp hồ sơ cho người sử dụng lao động theo đúng thời hạn. Còn trong thực tế vì một số lý do nào đó mà bạn muốn tự mình nộp thì hoàn toàn được phép vì đây là quyền lợi của bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn