Nội dung chi hoạt động quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Ngày hỏi:20/12/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới về hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, thì quỹ được chi cho những hoạt động quản lý nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung chi hoạt động quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 37 Nghị định 93/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/01/2020) quy định nội dung chi hoạt động quản lý quỹ bao gồm:

   - Chi tiền lương và các khoản phụ cấp cho bộ máy quản lý quỹ;

   - Chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các khoản đóng góp theo quy định;

   - Chi thuê trụ sở làm việc (nếu có);

   - Chi mua sắm, sửa chữa vật tư văn phòng, tài sản phục vụ hoạt động của quỹ;

   - Chi thanh toán dịch vụ công cộng phục vụ hoạt động của quỹ;

   - Chi các khoản công tác phí phát sinh đi làm các nhiệm vụ vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hàng cứu trợ;

   - Chi cho các hoạt động liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ chung trong quá trình vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hàng cứu trợ (tiền thuê kho, bến bãi; chi phí đóng thùng, vận chuyển hàng hóa; chi phí chuyển tiền; chi phí liên quan đến phân bổ tiền, hàng cứu trợ);

   - Các khoản chi khác có liên quan đến hoạt động của quỹ.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn