Nội dung khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc được quy đinh như thế nào?

Ngày hỏi:27/11/2016

Nội dung khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc được quy đinh như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi rất quan tâm tới các chế độ đối với bệnh nghề nghiệp. Tôi cũng có tìm hiểu về các quy định liên quan nhưng có nhiều điều không rõ lắm. Tôi muốn hỏi: Nội dung khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc được quy đinh như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn! Tôi tên là Hoàng Anh Thư, SĐT: 098***.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc được hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư 28/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, theo đó:

   1. Khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc thực hiện theo nội dung của mẫu Phiếu khám sức khỏe quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

   2. Ngoài các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này, bác sỹ Trưởng đoàn khám chỉ định khám chuyên khoa phù hợp với vị trí làm việc của người lao động.

   3. Căn cứ vị trí làm việc của người lao động và chỉ định khám chuyên khoa của Trưởng đoàn khám, người thực hiện khám chuyên khoa có thể chỉ định thực hiện xét nghiệm cận lâm sàng (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng) phù hợp với vị trí làm việc của người lao động đó.

   4. Trường hợp người lao động đã được khám sức khỏe theo hướng dẫn tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe (sau đây gọi tắt là Thông tư 14/2013/TT-BYT) thì sử dụng kết quả khám sức khỏe còn giá trị và thực hiện khám chuyên khoa theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về nội dung khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc, được quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BYT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn