Nội dung lấy ý kiến đình công

Lấy ý kiến để đình công bao gồm những nội dung gì?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:


  • Theo khoản 3 Điều 174a Bộ luật lao động, nội dung lấy ý kiến để đình công bao gồm:
   1. Các nội dung quy định tại các điểm a, c và d khoản 3 Điều 174b của Bộ luật lao động (Những vấn đề tranh chấp lao động tập thể đã được cơ quan, tổ chức giải quyết nhưng tập thể lao động không đồng ý; Thời điểm bắt đầu đình công; Địa điểm đình công)
   2. Việc đồng ý hay không đồng ý đình công.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn