Nội dung mà các bên thảo luận, đàm phán trong thương lượng tập thể là gì?

Ngày hỏi:28/07/2015
Nội dung mà các bên thảo luận, đàm phán trong thương lượng tập thể là gì?

  Nội dung này được Công đoàn xây dựng Việt Nam tư vấn như sau:

  • Trả lời: Theo Điều 70 Bộ luật Lao động quy định các nội dung thương lượng tập thể là:

   - Tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và nâng lương.

   - thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca.

   - Bảo đảm việc làm đối với người lao động.

   - Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, thực hiện nội quy lao động.

   - Một số nội dung khác mà hai bên quan tâm lien quan đến:

   + Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện định mức lao động.

   + Các chế độ: ăn, ở, đi lại, học tập, sinh hoạt văn hóa và các chế độ phúc lợi khác.

   + Biện pháp phòng ngừa, hạn chế tranh chấp lao động và giải quyết khi để xảy ra tranh chấp lao động.

   + Các nội dung khác mà hai bên quan tâm.

   Ban Chính sách - Pháp luật CĐXDVN


  Nguồn:

  Công đoàn Xây dựng Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn