Nội dung thương lượng tập thể từ năm 2021

Ngày hỏi:28/12/2018

Về vấn đề thương lượng tập thể tại doanh nghiệp, cho mình hỏi:  Nội dung thương lượng tập thể theo Bộ luật Lao động 2019 được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 67 Bộ luật Lao động 2019 (Có hiệu lực từ 1/1/2021) quy định:

   Các bên thương lượng lựa chọn một hoặc một số nội dung sau để tiến hành thương lượng tập thể:

   1. Tiền lương, trợ cấp, nâng lương, thưởng, bữa ăn và các chế độ khác;

   2. Mức lao động và thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca;

   3. Bảo đảm việc làm đối với người lao động;

   4. Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện nội quy lao động;

   5. Điều kiện, phương tiện hoạt động của tổ chức đại diện người lao động; mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động;

   6. Cơ chế, phương thức phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động;

   7. Bảo đảm bình đẳng giới, bảo vệ thai sản, nghỉ hằng năm; phòng, chống bạo lực và quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

   8. Nội dung khác mà một hoặc các bên quan tâm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn