Nộp hồ sơ đến ban, ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng

Ngày hỏi:14/07/2014

Em vừa tốt nghiệp thủ khoa năm 2014 em muốn đăng kí thi công chức tp. Theo QĐ số 3079 (ngày 14/5/2014) thì em thuộc diện nộp hồ sơ không qua thi tuyển (xét tuyển), Vậy cho em hỏi là em sẽ nộp hồ sơ đến ban, ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng hay là nộp chung ở đâu đó, sau đó tp mới phân vị trí phù hợp ah? 

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm 2014 được quy định tại Thông báo số 1394/TB-SNV ngày 03/7/2014 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng (đã đăng tải trên website của Sở Nội vụ tại tại địa chỉ: http://www.noivu.danang.gov.vn): đến hết ngày 02/8/2014 và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn