NSDLĐ có quyền điều chuyển NLĐ làm công việc khác so với hợp đồng lao động đã thỏa thuận không?

Ngày hỏi:19/03/2019

Lúc đầu tôi ký hợp đồng lao động với công ty may A&B ở công đoạn may hoàn thành, tuy nhiên nay gần 01 năm thì công ty tôi có gặp một số khó khăn, nên có điều chuyển tôi sang công việc khác so với hợp đồng tôi ký. Thế Ban tư vấn cho tôi hỏi: NSDLĐ có quyền điều chuyển NLĐ làm công việc khác so với hợp đồng lao động đã thỏa thuận không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 31 Bộ luật lao động 2012 có quy định:

   - Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

   - Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

   Quy định trên được hướng dẫn cụ thể hơn tại Điều 8 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, cụ thể:

   Người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động trong các trường hợp sau:

   - Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh;

   - Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

   - Sự cố điện, nước;

   - Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

   Người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

   Người sử dụng lao động đã tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đủ 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, nếu tiếp tục phải tạm thời chuyển người lao động đó làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì phải được sự đồng ý của người lao động bằng văn bản.

   Người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quy định tại Khoản 3 Điều này mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động.

   => Như vậy, căn cứ vào quy định trên, NSDLĐ hoàn toàn có quyền điều chuyển NLĐ làm công việc khác so với hợp đồng lao động đã thỏa thuận trước đó trong một số những trường hợp nhất định.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn