Phải nộp hồ sơ gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động trước khi hết hạn bao lâu?

Ngày hỏi:14/08/2021

Phải nộp hồ sơ gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động trước khi hết hạn ít nhất bao lâu? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định:

   Doanh nghiệp được gia hạn giấy phép phải bảo đảm các quy định sau đây:

   a) Bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 21 Nghị định này;

   b) Không thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép theo quy định tại Điều 28 Nghị định này;

   c) Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo quy định tại Nghị định này;

   d) Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày hết hiệu lực của giấy phép ít nhất 60 ngày làm việc.

   Như vậy, theo quy định về gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động thì phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày hết hiệu lực của giấy phép ít nhất 60 ngày làm việc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn