Phân cấp tổ chức kiểm tra nghề công nhân quốc phòng được pháp luật quy định như thế nào?

Ngày hỏi:10/07/2017

Phân cấp tổ chức kiểm tra nghề đối với công nhân quốc phòng được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một nhân viên văn phòng đang làm việc tại Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô, gần đây tôi có tìm hiểu về kiểm tra nghề đối với công nhân quốc phòng, tôi có một thắc muốn được hỏi Ban biên tập Thư Ký Luật như sau: Phân cấp tổ chức kiểm tra nghề đối với công nhân quốc phòng được pháp luật quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư ký Luật, chân thành cảm ơn!

Kim Huệ (kimhue***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phân cấp tổ chức kiểm tra nghề đối với công nhân quốc phòng được pháp luật quy định tại Điều 15 Thông tư 41/2017/TT-BQP quy định nội dung và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, điều kiện miễn kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, như sau:

   1. Tổng cục Kỹ thuật chủ trì tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc cao các ngành, nghề dân dụng đối với công nhân quốc phòng trong toàn quân.

   2. Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chủ trì tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề đối với công nhân quốc phòng các cơ sở sản xuất thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

   3. Các quân khu, quân đoàn và tương đương chủ trì tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc thấp đối với công nhân quốc phòng thuộc quyền.

   4. Các chuyên ngành kỹ thuật

   a) Chủ trì tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc cao của chuyên ngành kỹ thuật đối với công nhân quốc phòng trong toàn quân;

   b) Chủ trì tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc thấp đối với công nhân quốc phòng làm việc trong các ngành, nghề thuộc các chuyên ngành kỹ thuật khác của các đơn vị trực thuộc.

   Như vậy, để đáp ứng việc bồi dưỡng, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề đối với công nhân quốc phòng, pháp luật cũng đã có những quy định về việc phân cấp thực hiện các nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra nói trên thuộc về trách nhiệm của các cơ quan có liên quan như Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Các quân khu, quân đoàn và tương đương. Dựa vào chức năng vị trí mà pháp luật có sự phân cấp đó.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập về việc phân cấp tổ chức kiểm tra nghề đối với công nhân quốc phòng được pháp luật quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 41/2017/TT-BQP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn