Phân loại kết quả của bài kiểm tra lý thuyết thực hành nghề của công nhân quốc phòng được pháp luật quy định như thế nào?

Ngày hỏi:10/07/2017

Phân loại kết quả của bài kiểm tra lý thuyết thực hành nghề của công nhân quốc phòng được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một bộ đội nghĩa vụ đang rèn luyện tại Thanh Hóa, gần đây tôi có tìm hiểu về việc kiểm tra lý thuyết thực hành nghề của công nhân quốc phòng, nhưng có một thắc mắc muốn được hỏi Ban biên tập Thư Ký Luật như sau: Phân loại kết quả của bài kiểm tra lý thuyết thực hành nghề của công nhân quốc phòng được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Chân thành cảm ơn!

Trọng Thắng (0978***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phân loại kết quả của bài kiểm tra lý thuyết thực hành nghề của công nhân quốc phòng được pháp luật quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 41/2017/TT-BQP quy định nội dung và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, điều kiện miễn kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, như sau:

   a) Trường hợp áp dụng thang điểm 10:

   - Loại giỏi: Từ 8 điểm đến 10 điểm;

   - Loại khá: Từ 6,6 điểm đến dưới 8 điểm;

   - Loại trung bình: Từ 5 điểm đến dưới 6,6 điểm;

   - Không đạt: Dưới 5 điểm.

   b) Trường hợp không áp dụng thang điểm 10, Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề quyết định lựa chọn một trong những phương pháp sau để công nhận kết quả:

   - Quy đổi kết quả điểm kiểm tra lý thuyết hoặc kết quả điểm kiểm tra thực hành về thang điểm 10 để phân loại đánh giá theo Điểm a Khoản này;

   - Áp dụng đánh giá kết quả theo quy định chấm điểm của một số ngành, nghề dân dụng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

   c) Trường hợp kết quả đạt từ 4 điểm đến dưới 5 điểm bài kiểm tra lý thuyết, nhưng bài kiểm tra thực hành đạt 7,5 điểm trở lên thì được xét và công nhận đạt yêu cầu.

   Như vậy, dựa vào kết quả đạt được của công nhân quốc phòng trong bài kiểm tra lý thuyết thực hành nghề Chủ tịch Hội đồng kiểm tra sẽ phân loại đánh giá kết quả của từng đối tượng theo các loại từ giỏi đến trung bình và có cả không đạt nếu rơi vào thang điểm dưới 5. Căn cứ vào biên bản và kết quả điểm kiểm tra lý thuyết và điểm kiểm tra thực hành của Ban giám khảo, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quyết định công nhận kết quả đối với công nhân quốc phòng tham dự kỳ kiểm tra đạt yêu cầu và đề nghị cấp có thẩm quyền cấp chứng chỉ nghề bậc mới

   Trên đây là câu trả lời của Ban biên tập về phân loại kết quả của bài kiểm tra lý thuyết thực hành nghề của công nhân quốc phòng được pháp luật quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 41/2017/TT-BQP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn