Phó CHT BCH quân sự xã có thời gian giữ chức vụ dưới 15 ngày/tháng thì có được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù?

Ngày hỏi:01/10/2021

Cho hỏi, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian giữ chức vụ dưới 15 ngày/tháng thì có được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù quân sự, quốc phòng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 9 Nghị định 72/2020/NĐ-CP có quy định về chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, theo đó:

   1. Mức phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự được tính bằng 50% tổng phụ cấp hiện hưởng gồm: Phụ cấp hằng tháng, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên.

   2. Thời gian được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự, tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm, và thực hiện cho đến khi có quyết định thôi giữ chức vụ đó; trường hợp giữ chức vụ từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp cả tháng, giữ chức vụ dưới 15 ngày trong tháng thì được hưởng 50% phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của tháng đó.

   Như vậy theo quy định thì trường hợp Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian giữ chức vụ dưới 15 ngày trong tháng thì vẫn được hưởng 50% phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của tháng đó.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn