phụ cấp công vụ theo quy đinh tại nghị đinh Số: 34/2012/NĐ-CP?

Ngày hỏi:01/07/2015
Tôi là học viên đề án 89. Nay công tác vị trí công chức phường. Vậy tôi có được hưởng phụ cấp công vụ theo quy đinh tại nghị đinh Số: 34/2012/NĐ-CP không ? Cảm ơn !

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Tại điểm c, Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ quy định: “Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức và Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã” thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ

   Như vậy, nếu ông/bà đã được tuyển dụng vào công chức phường, xã thông qua hình thức thi tuyển, xét tuyển hoặc xét tiếp nhận vào công chức phường, xã không qua thi tuyển thì ông/bà được hưởng phụ cấp công vụ.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn