Phụ cấp của Tổ trưởng tổ dân phố hiện nay là bao nhiêu?

Ngày hỏi:22/07/2019

Bố em mới lên làm Tổ trưởng tổ dân phố được một tuần, anh chị cho em hỏi hiện nay lương Tổ trưởng tổ dân phố được bao nhiêu một tháng phụ cấp như thế nào?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP về công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định như sau:

   - Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

   - Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

   Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

   Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

   Như vậy căn cứ quy định của pháp luật đối với trường hợp của bố bạn là Tổ trưởng tổ dân phố thì bố bạn là người được hưởng lương phụ cấp khoán cho người hoạt động không chuyên trách, tuy nhiên về mức phụ cấp là bao nhiêu thì cần căn cứ vào đặc thù của từng xã, đối với thôn có hộ gia đình dưới 350 trở xuống thì mức phụ cấp là 3.0 mức lương cơ sở, còn đối với thôn có hộ gia định từ 350 trở lên thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

   Mặt khác Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức quy định về mức lương cơ sở theo đó:

   Mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng

   => Mức khoán phụ cấp bằng 03 tháng lương cơ sở: 1.490.000 x 3 = 4.470.000 đồng

   => Mức khoán phụ cấp bằng 05 tháng lương cơ sở: 1.490.000 x 5 = 7.450.000 đồng

   Bạn lưu ý là mức khoán phụ cấp trên sẽ được chia cho 03 chức danh hoạt động không chuyên trách (Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận). Theo đó, mức phụ cấp cụ thể của Bố bạn sẽ căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, phường yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà ông thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phụ cấp chức vụ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn