Phụ cấp đối với CBCC làm việc ngày thứ bảy

Ngày hỏi:19/02/2011

Bà Nguyễn Thị Xuyến, cán bộ Tư pháp-Hộ tịch phường Cẩm Phú, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, muốn được biết về chế độ đối với cán bộ, công chức (CBCC) làm việc ngày thứ bảy để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại tỉnh Quảng Ninh.

  Nội dung này được Phòng Nội vụ thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Kể từ ngày 1/7/2009, mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức (CBCC) làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp áp dụng theo Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 2/6/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

   Theo đó, đối với CBCC chuyên trách làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp, mức phụ cấp là 200.000 đồng/người/tháng.

   Trường hợp CBCC chuyên trách làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp làm việc cả ngày thứ bảy thì ngoài mức phụ cấp 200.000 đồng/người/tháng, còn được hưởng lương làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn