Phụ cấp hoạt động không chuyên trách ở thôn theo hình thức khoán quỹ là như thế nào?

Ngày hỏi:27/05/2019

Xin chào, Ban biên tập cho tôi hỏi thế nào là khoán quỹ phụ cấp cho 03 chức danh: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận. Và mức phụ cấp nhân 03 mức lương đó chia cho 03 chức danh hay mỗi người được nhận phụ cấp nhân 03? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo như nội dung bạn hỏi, có thể thấy vấn đề này được điều chỉnh bởi Nghị định 34/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/6/2019, vừa bổ sung chế độ với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố ( Khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/6/2019)

   Cụ thể, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận.

   Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

   Về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố:

   - Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố.

   Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

   Hiện hành, theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng.

   Như vậy, có thể hiểu, Ngân sách Nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Căn cứ vào quỹ phụ cấp và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cán bộ không chuyên trách
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn