Phụ cấp tăng ca

Ngày hỏi:28/01/2016
Do nhu cầu công việc, công ty chúng tôi có bố trí một vài vị trí làm việc từ 19g00 hôm nay đến 7g00 sáng ngày hôm sau. Như vậy, việc tính phụ cấp và tăng ca đêm được tính như thế nào?

  Nội dung này được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • Việc tính lương làm thêm giờ và tiền lương làm việc vào ca đêm được quy định tại Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động và Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động.

   Trân trọng trả lời bạn nội dung trên./.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn