Phụ cấp thâm niên khi chuyển công tác

Ngày hỏi:20/10/2014
Một nhà giáo đủ điều kiện và đang được hưởng phụ cấp thâm niên, nếu chuyển công tác khác thì có tiếp tục được hưởng tỷ lệ phụ cấp thâm niên nhà giáo đang được hưởng hay không? (có thể chuyển sang ngành khác như sang quản lý nhà nước, hoặc sang làm việc khác mà không tiếp tục giảng dạy nữa). Ngoài ra, nhà giáo đang hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo, nhưng trong năm nay không tham gia giảng dạy thì sang năm có được tiếp tục hưởng và nâng tỷ lệ thêm 1% không?

  Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

  • Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường hợp nhà giáo đang hưởng phụ cấp thâm niên, chuyển công tác khác:

   - Nếu ngành chuyển đến có chế độ phụ cấp thâm niên và nhà giáo đó đủ điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên của ngành được chuyển đến: thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo của người chuyển đến được tính (hay không được tính) vào thời gian tính phụ cấp thâm niên của ngành chuyển đến thực hiện theo quy định về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên của ngành đó.

   - Nếu nhà giáo chuyển sang ngành khác (kể cả sang quản lý nhà nước) mà ngành đó không quy định có chế độ phụ cấp thâm niên hoặc vẫn làm việc trong ngành giáo dục nhưng không tiếp tục giảng dạy nữa thì không còn được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

   Điều 2 Thông tư liên tịch nêu trên quy định thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục và có tham gia đóng BHXH bắt buộc.

   Theo nội dung bạn hỏi, nhà giáo trong năm nay không tham gia giảng dạy thì không được tính vào thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo, nếu sang năm tiếp tục tham gia giảng dạy và được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo thì thời gian nêu trên không được tính cộng dồn vào thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên tức là không được nâng tỷ lệ hưởng lên thêm 1%.

   Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn