Phương án sử dụng lao động từ năm 2021

Ngày hỏi:21/12/2019

Mình hiện công tác tại phòng nhân sự công ty chuyên về xây dựng. Mình muốn hỏi vấn đề sau: Phương án sử dụng lao động được quy định thế nào trong Bộ luật Lao động 2019?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 44 Bộ luật Lao động 2019 (Có hiệu lực từ 1/1/2021) quy định:

   1. Phương án sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Số lượng và danh sách người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động được đào tạo lại để tiếp tục sử dụng, người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian;

   b) Số lượng và danh sách người lao động nghỉ hưu;

   c) Số lượng và danh sách người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;

   d) Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động và các bên liên quan trong việc thực hiện phương án sử dụng lao động;

   đ) Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

   2. Khi xây dựng phương án sử dụng lao động, người sử dụng lao động phải trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Phương án sử dụng lao động phải được thông báo công khai cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn