Quân nhân có phải tham gia tổ chức công đoàn không?

Xin cho biết tôi là Quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân Việt Nam, vậy tôi có phải tham gia tổ chức công đoàn không? còn hội đồng quân nhân thì sao? Xin cảm ơn.
  • Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa X quy định: “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; có tính chất giai cấp của giai cấp công nhân và tính chất quần chúng; có chức năng: Đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động; tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế; giáo dục, động viên CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

   “CNVCLĐ Việt Nam làm công, hưởng lương; người lao động tự do hợp pháp, không phân biệt nghề nghiệp, nam nữ, tín ngưỡng, nếu tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của công đoàn, đóng đoàn phí theo quy định thì được gia nhập công đoàn”. “Công đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân là những tổ chức công đoàn ngành nằm trong hệ thống Công đoàn Việt Nam, tập hợp những công nhân, viên chức, lao động làm việc hưởng lương trong các đơn vị sản xuất, khoa học, kỹ thuật, hành chính sự nghiệp, dịch vụ trong lực lượng quốc phòng và an ninh”.


   Vì vậy nếu bạn tán thành Điều lệ công đoàn thì có thể viết đơn tự nguyện xin gia nhập tổ chức Công đoàn.


   Còn Hội đồng quân nhân là tổ chức được thành lập ở các đơn vị trong Quân đội nhân dân Việt Nam, theo Quyết định số 468/1998/QĐ-BQP, ngày 7/4/1998 của Bộ Quốc phòng và Hướng dẫn số 268/HD-CT, ngày 25/8/1998 của Tổng cục Chính trị, do Đại hội toàn thể quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng (CNVCQP) bầu ra, là tổ chức đại diện cho mọi quân nhân, CNVCQP để thực hiện và phát huy dân chủ về: Quân sự, chuyên môn kỹ thuật, chính trị, kinh tế, đời sống và được thành lập ở cơ sở; vấn đề này, bạn có thể hỏi Tổng cục Chính trị, hoặc Ban Công đoàn Quốc phòng để tìm hiểu rõ hơn.


  Nguồn:

  Công đoàn Bộ KH&CN
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn