Qui định về giám định mức suy giảm khả năng lao động

Giám định mức suy giảm khả năng lao động được quy định như thế nào theo Luật bảo hiểm xã hội?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:


  • Theo Điều 41 của Luật bảo hiểm xã hội thì giám định mức suy giảm khả năng lao động được quy định như sau:
   1. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   a) Sau khi thương tật, bệnh tật đã được điều trị ổn định;
   b) Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định.
   2) Người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   a) Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp;
   b) Bị tai nạn lao động nghiều lần;
   c) Bị nhiều bệnh nghề nghiệp.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn