Quy định đăng ký nội quy lao động

Ngày hỏi:08/12/2014
Doanh nghiệp của tôi hoạt động được 2 năm, nhưng chưa làm thủ tục đăng ký nội quy lao động. Tôi muốn biết thủ tục làm như thế nào, biểu mẫu để soạn thảo nội quy lao động và các thủ tục kế tiếp?

  Nội dung này được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

   Theo quy định tại điều 119 của Bộ Luật lao động hiện hành: doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên phải xây dựng và đăng ký nội quy lao động. Vậy nếu tổng số lao động hiện hành của doanh nghiệp từ 10 lao động trở lên, doanh nghiệp phải xây dựng nội quy lao động. Nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội quy chủ yếu sau đây:

   a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

   b) Trật tự tại nơi làm việc;

   c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;

   d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

   e) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

   - Thủ tục đăng ký Nội quy lao động được qui định tại Điều 120, 121 và điều 122 của Bộ luật lao động hiện hành:

   “ Điều 120. Đăng kí nội quy lao động

   1.Người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

   2.Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

   3.Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

   Điều 121. Hồ sơ đăng ký nội quy lao động

   Hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm:

   Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
   Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;
   Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;
   Nội quy lao động.

   Điều 122. Hiệu lực của nội quy lao động

   Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Bộ luật này.”

   Anh cần gửi 03 bộ Hồ sơ đăng ký nội quy lao động được ban hành hợp pháp đến Sở Lao động Thương binh & Xã hội( Đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp thì gửi hồ sơ đăng ký Nội qui lao động về Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh). Sở Lao động Thương binh & Xã hội căn cứ quy định của Nhà nước sẽ trả kết quả về việc đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp.

   Lưu ý:

   Chúng tôi gửi anh tham khảo bản mềm dự thảo một bộ hồ sơ nội quy lao động (được gửi kèm). Anh có thể liên hệ với phòng lao động thương binh- xã hội các huyện, thành phố- nơi có trụ sở chính doanh nghiệp của anh đóng (Đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp thì liên hệ với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh) để được hướng dẫn sát hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

   Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi./.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn