Quy định điều kiện lao động thấp hơn so với các quy định của pháp luật

Ngày hỏi:08/01/2016
Hợp đồng lao động ký giữa công ty A và nhân viên của công ty quy định về quyền lợi của người lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi thấp hơn quy định của BLLĐ năm 2012 thì có bị vô hiệu không?

  Nội dung này được Công đoàn xây dựng Việt Nam tư vấn như sau:

  • Trả lời: Theo quy định tại khoản 3 Điều 50 BLLĐ năm 2012, trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể đang áp dụng hoặc nội dung của hợp đồng lao động hạn chế các quyền khác của người lao động thì một phần hoặc toàn bộ nội dung đó bị vô hiệu.

   Trong trường hợp trên, phần quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của hợp đồng lao động ký giữa công ty A và nhân viên của công ty sẽ bị vô hiệu, đây là loại hợp đồng lao động vô hiệu từng phần.

   Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   - Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động trái pháp luật;

   - Người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền;

   - Công việc mà hai bên đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm;

   - Nội dung của hợp đồng lao động hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người

   Ban CSPL CĐXDVN


  Nguồn:

  Công đoàn Xây dựng Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Điều kiện lao động
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn