Quy định mức hưởng chế độ ốm đau cho người lao động bị mắc bệnh cần chữa trị dài ngày

Người lao động bị mắc bệnh cần chữa trị dài ngày thì mức hưởng chế độ ốm đau được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • 1. Mức hưởng chế độ ốm đau với người lao động bị mắc bệnh cần chữa trị dài ngày thì mức hưởng chế độ ốm đau được tính theo công thức sau:

   Mức hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày
   =
   Tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc
   x
   Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau
   (%)
   x
   Số tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau


   Trong đó:

   a) Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau:
   + Bằng 75% đối với thời gian tối đa là 180 ngày trong một năm;
   + Bằng 65% đối với trường hợp hết thời hạn 180 ngày trong một năm mà người lao động vẫn tiếp tục điều trị nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên;
   + Bằng 55% đối với trường hợp hết hạn thời hạn 180 ngày trong một năm mà người lao động vẫn tiếp tục điều trị nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;
   + Bằng 45% đối với trường hợp hết thời hạn 180 ngày trong một năm mà người lao động vẫn tiếp tục điều trị nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.
   b) Số tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau được tính theo tháng dương lịch.
   2. Trường hợp có ngày lẻ thì mức hưởng chế độ ốm đau cho những ngày này được tính như sau:

   Mức hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày
   =
   Tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc
   x
   Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau
   (%)
   x
   Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau
   26 ngày


   Trong đó:
   - Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau theo quy định nêu trên.
   - Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.
   Người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày, sau 180 ngày vẫn tiếp tục điều trị, mà khi tính có mức hưởng chế độ ốm đau trong tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung thì được tính bằng mức lương tối thiểu chung.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn