quy định nghỉ việc theo nghị định 108 của Chính phủ vào ngày 01/01/2018?

Ngày hỏi:23/03/2016
Tôi sinh ngày 01/01/1965, tôi xin nghi việc theo nghị định 108 của Chính phủ vào ngày 01/01/2018 có được hay không ? Nếu đươc thì nộp hồ sơ vào lúc nào ?( vì lý do sức khoẻ ) . Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Hiện nay, điều kiện, tiêu chuẩn để giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế được quy định cụ thể tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế và Kế hoạch số 5149/KH-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

   Do vậy, đề nghị bà tham khảo tại cái văn bản nêu trên để biết thêm thông tin về tiêu chuẩn và thời gian giải quyết.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn