Quy định về bình xét khen thưởng

Ngày hỏi:30/01/2015

Tôi công tác ở một cơ quan, năm 2013 tôi được công nhận là lao động tiến tiến. Năm 2014 tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay tôi đang nghỉ theo Chế độ thai sản (năm 2014 tôi nghỉ Chế độ thai sản 3 tháng). Xin hỏi, đơn vị tôi không bình xét thi đua cho tôi với lý do tôi đang nghỉ Chế độ thai sản có đúng không. Văn bản nào nói về việc bình xét thi đua. Mong luật gia quan tâm trả lời.

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng và Nghị định số 65/2014 ngày 1/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2013 quy định việc bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” như sau: 1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 6 Điều 1 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. 2. Cá nhân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản dẫn đến bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ sở y tế thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. 3. Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 1 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 1 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. 4. Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. 5. Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” (trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 6 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ). Trường hợp được điều động, biệt phái đến cơ quan, đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” do cơ quan, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định (có ý kiến nhận xét của cơ quan, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái). 6. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với một trong các trường hợp: Mới tuyển dụng dưới 10 tháng, nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên, bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. Từ quy định nêu trên thì bạn đang nghỉ theo chế độ thai sản bạn vẫn được tính để bình xét danh hiệu lao động tiến tiến của năm 2014. Cơ quan không xét cho bạn là làm chưa đúng quy định của Luật Thi đua khen thưởng. Bạn cần nghiên cứu kỹ quy định của luật và đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại cho bạn.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn