Quy định về bồi dưỡng kiến thức cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài

Việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo Điều 65 Luật lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì:
   1. Doanh nhân, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có trách nhiệm tổ chức, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.
   2. Nội dung bồi dưỡng kiến thức cần thiết bao gồm:
   a) Truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc;
   b) Những nội dung cơ bản liên quan về pháp luật lao động, hình sự, dân sự, hành chính của Việt Nam và của nước tiếp nhận người lao động;
   c) Nội dung hợp đồng giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài với người lao động;
   d) Kỷ luật lao động, an toàn và vệ sinh lao động;
   đ) Phong tục, tập quán, văn hóa của nước tiếp nhận người lao động;
   e) Cách thức ứng xử trong lao động và đời sống;
   g) Sử dụng các phương tiện giao thông đi lại, mua bán, sử dụng các dụng cụ, thiết bị phục vụ sinh hoạt đời sống hàng ngày;
   h) Những vấn đề cần chủ động phòng ngừa trong thời gian sống và làm việc ở nước ngoài.

   3. Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và xã hội quy định cụ thể chương trình, thời gian bồi dưỡng kiến thức cần thiết.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn