Quy định về hình thức chi trả tiền trợ cấp thôi việc

Ngày hỏi:14/07/2014

Cơ quan tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp. Năm 2013 cơ quan có giải quyết thôi việc cho chị L, năm 2014 cơ quan nhận được nguồn kinh phí số tiền trợ cấp thôi việc chi trả cho chị L. Cơ quan đã làm thủ tục thông báo cho chị L đến nhận  tiền nhưng chị L không đồng ý nhận tiền trợ cấp bằng tiền mặt. Sau đó chị L  đã làm đơn đề nghị cơ quan chi trả cho chị số tiền trợ cấp thôi việc bằng hình thức chuyển khoản. Tuy nhiên khi hỏi ý kiến của đơn vị cấp trên thì cơ quan cấp trên không đồng ý việc chi trả cho chị bằng chuyển khoản vì chị L hiện không còn là cán bộ của  cơ quan hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Tôi được biết tại điều 7 thông tư 164/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 quy định về  việc thanh toán, chi trả cá nhân qua tài khoản thì việc chi trả cho cá nhân bằng chuyển khoản chỉ áp dụng cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước.  - Vậy tôi xin hỏi việc chi trả tiền trợ cấp thôi việc cho chị L bằng chuyển khoản là đúng hay sai? - Nếu cơ quan tôi tiến hành chi trả cho chị L bằng  việc xuất phiếu chi cho thủ quỹ   gửi tiền vào tài khoản cho chị L có được hay không? - Hiện nay hệ thông văn bản pháp luật của nước ta có thông tư, nghị định nào quy định và hướng dẫn về hình thức chi trả tiền  trợ cấp thôi việc không?

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Trường Hộ tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Điều 48. Trợ cấp thôi việc

   1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

   2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

   3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

   Việc cơ quan chuyển tiền trợ cấp thôi việc bằng chuyển khoản hay tiền mặt là do hai bên tự thỏa thuận, không có hình thức nào bắt buộc.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trợ cấp thôi việc
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn