Quy định về hình thức giao kết hợp đồng lao động

Ngày hỏi:19/02/2019

Tôi tên Mỹ An là sinh viên mới ra trường, tôi vừa được nhận vào làm việc tại một công ty tư vấn với chức vụ là nhân viên phòng hành chính. Qua 02 tháng thử việc thì tôi sẽ được tiến hành giao kết hợp đồng lao động, do đó mà cần đến sự hỗ trợ từ Ban biên tập: hình thức giao kết hợp đồng lao động được quy định như thế nào? Rất mong nhận được phản hồi.

Mỹ An (**@gmail.com)

  Nội dung này được NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Bộ luật lao động 2012 thì hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

   Theo đó, thì tại Điều 16 Bộ luật lao động 2012 có quy định hình thức hợp đồng lao động như sau:

   Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng (với trường hợp này thì các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói).

   Bạn nên lưu ý thêm nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động là:

   - Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

   - Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn