Quy định về ký hợp đồng lao động

Ngày hỏi:11/11/2014

Tại cơ quan tôi đang làm việc (một đơn vị trực thuộc Sở), hiện có nhiều lao động (NLD) đã và đang đến thời điểm hết hạn HĐLĐ (loại HĐLĐ xác định thời hạn). Trước đó, Giám đốc cơ quan uỷ quyền cho phòng Hành chính Tổng hợp ra thông báo hết hạn hợp đồng theo Điều 47 Bộ Luật lao động, đến ngày hết hạn thì ra quyết định chấm dứt hợp đồng rồi hướng dẫn người lao động làm đơn xin việc lại mới thoả thuận lại việc xem xét ký hợp đồng (làm hồ sơ như người mới đến xin việc). Việc làm này có đúng pháp luật không? NLĐ phải làm gì để được pháp luật bảo vệ?

  Nội dung này được Công ty Cổ phần iNET tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Bộ luật Lao Động 2012, Điều 22 Loại Hợp đồng lao động

   1. HĐLĐ phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

   a) HĐLĐ không xác định thời hạn;

   HĐLĐ không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

   b) HĐLĐ xác định thời hạn;

   HĐLĐ xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

   c) HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

   2. Khi HĐLĐ quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, hai bên phải ký kết HĐLĐ mới; nếu không ký kết HĐLĐ mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành HĐLĐ xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

   Trường hợp hai bên ký kết HĐLĐ mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn.

   Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn và những NLĐ khác đang được ký hợp đồng xác định thời hạn. Khi hết hạn hợp đồng, hai bên có quyền chấm dứt hợp đồng theo khoản 1 điều 36. Nếu bạn vẫn tiếp tục làm việc, thì hai bên chỉ được ký thêm 01 lần hợp đồng xác định thời hạn, nếu sau đó NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng không xác định thời hạn.

   Theo điều 17 Bộ luật Lao Động 2012: Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

   1. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

   2. Tự do giao kết HĐLĐ nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

   Việc giao kết HĐLĐ là do hai bên tự nguyện tuy nhiên không được trái pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể.


  Nguồn:

  tintuc.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn