Quy định về quy trình thương lượng tập thể

Ngày hỏi:09/01/2016

Sau phiên họp thương lượng tập thể của công ty chúng tôi, ban lãnh đạo công ty không cho đại diện người lao động ký vào biên bản họp. Xin hỏi luật sư, việc làm của ban lãnh đạo công ty là đúng hay sai?

  Nội dung này được Luật sư Trịnh Khánh Toàn, Đoàn luật sư TP Hà Nội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 71 Bộ luật Lao động năm 2012:

   1. Quy trình chuẩn bị thương lượng tập thể được quy định như sau:

   a) Trước khi bắt đầu phiên họp thương lượng tập thể ít nhất 10 ngày, người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, khi tập thể lao động yêu cầu, trừ những bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ của người sử dụng lao động;

   b) Lấy ý kiến của tập thể lao động.

   Đại diện thương lượng của bên tập thể lao động lấy ý kiến trực tiếp của tập thể lao động hoặc gián tiếp thông qua hội nghị đại biểu của người lao động về đề xuất của người lao động với người sử dụng lao động và các đề xuất của người sử dụng lao động với tập thể lao động;

   c) Thông báo nội dung thương lượng tập thể.

   Chậm nhất 5 ngày làm việc trước khi bắt đầu phiên họp thương lượng tập thể, bên đề xuất yêu cầu thương lượng tập thể phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết về những nội dung dự kiến tiến hành thương lượng tập thể.

   2. Quy trình tiến hành thương lượng tập thể được quy định như sau:

   a) Tổ chức phiên họp thương lượng tập thể.

   Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm tổ chức phiên họp thương lượng tập thể theo thời gian, địa điểm do hai bên đã thỏa thuận.

   Việc thương lượng tập thể phải được lập biên bản, trong đó phải có những nội dung đã được hai bên thống nhất, thời gian dự kiến ký kết về các nội dung đã đạt được thoả thuận; những nội dung còn ý kiến khác nhau;

   b) Biên bản phiên họp thương lượng tập thể phải có chữ ký của đại diện tập thể lao động, của người sử dụng lao động và của người ghi biên bản.

   3. Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp thương lượng tập thể, đại diện thương lượng của bên tập thể lao động phải phổ biến rộng rãi, công khai biên bản phiên họp thương lượng tập thể cho tập thể lao động biết và lấy ý kiến biểu quyết của tập thể lao động về các nội dung đã thoả thuận.

   4. Trường hợp thương lượng không thành, một trong hai bên có quyền tiếp tục đề nghị thương lượng hoặc tiến hành các thủ tục giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của bộ luật này.

   Đối chiếu với những quy định trên, việc ban lãnh đạo công ty không cho đại diện người lao động ký vào biên bản họp thương lượng tập thể là trái quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  laodongthudo.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn