Quy định về thâm niên đối với ngành kiểm lâm

Ngày hỏi:05/02/2010

Tôi tham gia quân đội năm 1978 và sau đó đến năm 1987 thì chuyển ngành về công tác trong cơ quan Kiểm lâm cho đến nay (thời gian đóng bảo hiểm là 31 năm). Căn cứ nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 204/2004/NĐ-CP, tại mục a khoản 2 điều 1 phần “phụ cấp thâm niên nghề” thì cách tính được hưởng thâm niên đối với tôi được tính ra sao, tính thâm niên theo những năm công tác trong lực lượng kiểm lâm hay được tính thâm niên liên tục từ khi tôi chuyển ngành từ quân đội sang?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Việc tính phụ cấp thâm niên đối với một số ngành trong đó có ngành Kiểm lâm được thực hiện theo Nghị định 76 ngày 15/9/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204 ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định này được Thông tư số 04 ngày 24/12/2009 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau: Thời gian làm việc được hưởng phụ cấp thâm niên nghề được xác định bằng tổng thời gian sau: + Thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành Hải quan, Toà án, Kiểm sát, Kiểm toán, Thanh tra, Thi hành án dân sự, Kiểm lâm, Kiểm tra Đảng (nếu có thời gian giãn đoạn mà thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề chưa hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn); + Thời gian làm việc được hưởng phụ cấp thâm niên nghề trong Quân đội, Công an và Cơ yếu (nếu có); + Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định của các đối tượng quy định tại điều 1 Thông tư này mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được hưởng phụ cấp thâm niên nghề (mục 6 điều 1 quy định các đối tượng sau: Cục trưởng và Phó cục trưởng Cục Kiểm lâm, Chi cục trưởng và Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Hạt trưởng và phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm, Kiểm lâm viên (Kiểm lâm chính, Kiểm lâm viên, Kiểm lâm viên cao đẳng, Kiểm lâm viên trung cấp và Kiểm lâm viên sơ cấp). Thời gian không được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề bao gồm: + Thời gian tập sự; + Thời gian thực hiện chế độ công chức dự bị; + Thời gian làm công việc xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh ngoài quy định tại điều 1 của Thông tư này; + Thời gian làm việc trong Quân đội, Công an và Cơ yếu không được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề; + Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 năm trở lên; + Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về BHXH; + Thời gian bị đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử. Từ quy định của pháp luật như đã nêu, đối chiếu với trường hợp của anh. Hiện anh có 10 năm công tác trong quân đội, nếu thời gian đó anh được hưởng phụ cấp thâm niên thì anh sẽ được cộng với thời gian công tác trong ngành Kiểm lâm (các chức danh được hưởng phụ cấp thâm niên nghề) để tính tổng thời gian được hưởng phụ cấp thâm niên nghề.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn