Quy định về tiền thưởng của người lao động trích từ lợi nhuận còn lại hàng năm

Tiền thưởng của người lao động trích từ lợi nhuận còn lại hàng năm của doanh nghiệp được pháp luật quy định như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 64 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung; Điều 11 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP việc thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp (DN) như sau:
   - Đối với DN nhà nước, căn cứ vào kết quả sản xuất - kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ, DN trích lập quỹ khen thưởng từ lợi nhuận sau thuế để thưởng cho NLĐ làm việc tại DN. Mức trích lập quỹ khen thưởng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
   - Đối với DN thuộc thành phần kinh tế khác, căn cứ vào kết quả sản xuất - kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ, người sử dụng lao động thưởng cho NLĐ làm việc tại doanh nghiệp trên cơ sở hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể mà hai bên đã thoả thuận.
   - Các DN có trách nhiệm ban hành Quy chế thưỏng để thực hiện đối với NLĐ sau khi tham khảo ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Quy chế thưởng phải được công bố công khai trong DN.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn