Quy định về xin thôi việc

Ngày hỏi:02/08/2013

Tôi có đồng nghiệp làm việc trong một cơ quan Nhà nước, anh ấy đã có hơn 20 năm công tác và đóng BHXH. Nay thấy điều kiện sức khỏe không phù hợp với nhiệm vụ được phân công nên anh đã báo cáo tình hình và được lãnh đạo đồng ý cho thôi việc nhưng nộp đơn xin thôi việc đã hơn 40 ngày rồi mà lãnh đạo cơ quan vẫn chưa giải quyết. Vậy anh ấy phải chờ đến bao giờ và phải làm thế nào để giải quyết dứt điểm sự việc trên?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức quy định: Cán bộ có thể xin thôi làm nhiệm vụ hoặc từ chức, miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: Không đủ sức khỏe; không đủ năng lực, uy tín; theo yêu cầu nhiệm vụ; vì lý do khác. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền. Công chức được hưởng chế độ thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Do sắp xếp tổ chức; theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý; theo quy định tại khoản 3 điều 58 của Luật Cán bộ, công chức (công chức 2 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 2 năm liên tiếp, trong đó 1 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác. Công chức 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc). Công chức xin thôi việc theo nguyện vọng thì phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, nếu không đồng ý cho thôi việc thì phải nêu rõ lý do; trường hợp chưa được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý mà tự ý bỏ việc thì không được hưởng chế độ thôi việc và phải bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật. Không giải quyết thôi việc đối với công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Không giải quyết thôi việc đối với công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp xin thôi việc theo nguyện vọng. Từ quy định trên thì bạn anh đã nộp đơn xin thôi việc đã được 40 ngày mà cơ quan chưa giải quyết là không đúng với quy định của pháp luật. Vì vậy anh nên khuyên bạn anh vẫn phải tiếp tục làm việc đồng thời có đơn đề nghị cơ quan tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn