Quy định việc chi trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Hội đồng quản trị thuộc tổng công ty nhà nước

Ngày hỏi:24/02/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc chi trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Hội đồng quản trị thuộc tổng công ty nhà nước được quy định như thế nào trong Nghị định 20/2020/NĐ-CP? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 15 Nghị định 20/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/04/2020) quy định về trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Hội đồng quản trị thuộc tổng công ty nhà nước như sau:

   - Hội đồng quản trị được công ty tạm ứng tiền lương, thù lao hàng tháng không quá 85% mức tiền lương, thù lao theo kế hoạch.

   - Mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng được hưởng trong năm xác định trên cơ sở mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng quy định tại Nghị định này và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng người.

   - Cơ quan đại diện chủ sở hữu xây dựng tiêu chí đánh giá và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, quyết định mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng được hưởng để công ty chi trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị.

   - Trường hợp thành viên của Hội đồng quản trị đã được tạm ứng vượt quá mức tiền lương, thù lao được hưởng thì phải hoàn trả phần tiền lương, thù lao đã chi vượt ngay trong năm.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn