Quy định việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước được pháp luật quy định như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Điều 68 của Luật người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước như sau:
   1. Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước thuôc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được miễn thuế, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.
   2. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập; quy định việc quản lý, sử dụng Quỹ; mức đóng góp của doanh nghiệp, của người lao động và hỗ trợ của ngân sách nhà nước; mức hưởng của các đối tượng


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn